DEMCON‘un müşteri listesi hem küçük hem de büyük kuruluşlardan oluşmaktadır ve hepsinin aynı seviyede hizmet aldığını söylemekten gurur duyarız. Müşterilerimizden her biri ile danışma noktasından projeleri tamamlanana ve istenildiği şekilde teslim edilene kadar çalışırız.

DEMCON daima gerçekçi zaman ölçekleri oluşturur ve uygular ve işi her zaman bütçe ve plan dahilinde teslim eder. Ekiplerimiz, en eğitimli, teknik anlamda deneyimli ve pratik fikirli teknisyenlerden, tamircilerden ve işçilerden oluşmaktadır. Proje ne kadar karmaşık veya hassas olursa olsun, verimli olduğu kadar güvenli de olan çalışma alanları oluşturmak için uzmanlığımıza güveniyoruz.

 • Patlatmalı Yıkımlar
 • Geleneksel Yıkımlar
 • Sökme
 • Kullanımdan Kaldırma
 • Hafriyat ve Temel Kırma
 • İyileştirme ve Jeoteknik
 • İç yıkım
 • Arkeolojik
 • Cephe koruma
 • Asbest bertarafı
 • Tesis ve Ekipman
 • Danışmanlık
 • Patlatmalı ve Geleneksel Yıkımlar

– Proje maliyetlerinin denkleştirilmesine destek olmak amacıyla değerli varlıkların korunmasını sağlayarak sipariş üzerine yapılan yıkım ve kullanımdan kaldırma programı.

– Alan değerlendirme, planlama, bitişik yapıların değerlendirilmesi, çevresel kaygılar, titreşim kontrolü, geri dönüşüm programı, gerektiğinde hizmet sorunları ve trafik yönetimi.

– Modern ekipman ve her projeye hassas yaklaşım gösteren ve kesintileri en aza indirebilen, teknik bilgiye ve deneyime sahip, yüksek tahsilli ve eğitimli patlayıcı ekibi.

– Her projede ortaya çıkan farklı lojistik sorunların, kırma ve eleme malzemelerinin, sökme işleminin, kontrollü çöküşün, patlayıcı uzmanlığının, cephe korumanın, iç yıkımların, uzun erişimin yönetilmesi.

DEMCON, büyük ölçekli endüstriyel binalar, şehir merkezlerindeki dar alanlardaki konutlar, silolar veya fabrikalardaki 60m yüksekliğindeki bacalar gibi gösterecek bir dizi projesi olan, Balkanlar’da patlatmalı yıkımlar konusundaki tek uzmandır.

“0” kaza veya kesinti ile tamamen başarılı projeler dizisi konusunda kendimizle gurur duyuyoruz.

 • Sökme

– Uzun erişimli hafriyat makinelerinin kullanımı, gerekirse düzgün kesme, asbest bertarafı, iç yıkım dahil kat kat yıkım.

– Betonarme sökme, kırma ve eleme için özel ekipman. Pülverizatörlü VOLVO 280 gibi uzun erişimli hafriyat makineleri, çelikten betonu ayrıştırma, geri dönüşüm.

– Yıkım atıklarının toplanması ve yasal atık depolama sahalarına ve geri dönüşüm tesislerine taşınması.

– DEMCON’un politikasına göre kullanımdan kaldırma ve geri dönüşüm.

 • Kullanımdan Kaldırma

– Tüm bileşen parçalarının değerlerini korumasını sağlamak için yapının, tesisin veya ekipmanın kapsamlı olarak sökülmesi Kullanımdan kaldırma maliyeti genellikle alanda kazanılan varlıkların satışıyla denkleştirilebilir.

– Müşterilerimizin emrinde bulunan oluşturulmuş satıcı ağı.

– Güvenli yeniden kullanım ve yeniden satış sağlamak için tesisin ve ekipmanın temizlenmesi.

– Bertaraf maliyetlerinden tasarruf, yıkım maliyetlerini düşürme, kurtarılan malzemelerin satışından kazanç elde etme, havadaki asbesti, kurşunu ve zararlı tozları azaltma gibi faydalar.

 • Hafriyat ve Temel Kırma

– Toprak kaldırma ve toplu hafriyat, gerektiğinde yasal atık depolama alanlarına atık taşıma.

– Hafriyatı tamamlamak amacıyla geçici yük taşıyıcı desteğin tasarlanması ve kurulması.

– Şantiyelerin geleneksel veya biyolojik iyileştirme yöntemleri kullanılarak yeniden geliştirilmesi.

 • İyileştirme ve Jeoteknik
  – Müşterilerimiz için en iyi değere sahip en etkin şekilde arazi temizleme, tesviye, temel kazıma, hafriyat.

– Eğimleri, yer altındaki boşlukları veya dengesiz araziyi düzeltmek için jeoteknik mühendislik teknikleri.

– Tam kullanımdan kaldırma hizmeti

 • İç yıkım
  – Daha çok yıkımdan önce veya bina yenileceği zaman malzemenin düzgün sıyrılması, mekanik ve elektrik hizmetleri ve binanın yük taşımayan elemanları.
  Arkeolojik

– İki taraf arasında kapsamlı risk yönetimi, planlama ve işbirliği, eserlerin korunması veya kaldırılması ve güvenli bir yere taşınması.

 • Cephe koruma

– Kirlenmiş malzemenin çıkarılması.

– Binanın içinin yıkılması

– Cephe koruma şeması.

– Proje için gerekli olduğunda özel ekipman veya tekniklerin kullanılması.

– Yapı yıkımı.

– Hafriyat

– Bir önceki yapının temelinin kırılması.

 • Asbest bertarafı

– Müşterimizin mevcut düzenlemelere uymasını sağlamak için asbest bertarafı ve yönetimi işlemi sırasında rehberlik etme.

– Bütçe hazırlama.

– Proje yönetimi.

– Rapor derleme.

– Tam asbest bertaraf hizmeti.

 • Ekipman

– Tüm ekipmanlarımız operatör ile veya operatör olmadan kiralanmaya uygundur.

– Operatörünüzü eğitme kabiliyeti

– İş programlarına ve bütçeye bağlı kalabilmenin yanı sıra fonksiyonellik, sağlık ve güvenlik ile ilgili en iyi çalışma koşullarına sahip olmak için daima kendi makinelerimizi kullanırız.

– Kiralık makine verilmesi veya gerektiğinde satın alınması için oluşturulan ortak ağı.

 • Danışmanlık

– Projenin ana unsurları için metodoloji ve bütçe danışmanlığının sağlanması

– Dikkate alınmamış olabilecek mühendislik ve lojistik danışmanlığı

– Danışmanlıktan arazinin tekrar inşaata hazır olarak teslim edilmesine kadar projenin genel yönetimi.