ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ O.S.H.

Η DEMCON επενδύει στην συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων της ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και απόλυτα ασφαλής διεξαγωγή κάθε έργου κατεδάφισης. Τα υψηλά πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας που θέτει η εταιρεία απαιτούν αυστηρή τήρηση της διεθνούς νομοθεσίας για την Υγεία & την Ασφάλεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Η εμπειρία της εταιρείας σε έργα διεθνούς κύρους και υψηλού βαθμού επικινδυνότητας έχει κερδίσει ευρεία αναγνωρισιμότητα και πλέον τα έργα της DEMCON αποτελούν απόλυτη απόδειξη των δυνατοτήτων της.

Η ενεργός συμμετοχή της DEMCON σε διεθνούς οργανισμούς οδήγησε στην επιβράβευσή της για την αυστηρή τήρηση των συνθηκών ασφαλείας στον χώρο εργασίας, Congratulating Document 2000 – 2005, από τον οργανισμό N.A.D.C. National Association Demolition Contractors.

Η συμμετοχή της εταιρείας σε διεθνείς διαγωνισμούς για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία, απέσπασε ακόμη ένα βραβείο, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, OSH, (Occupational Safety & Health), Ευρωπαϊκό Βραβείο Καλής Πρακτικής 2006 στο τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Μέλος διεθνών οργανισμών για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία

N.A.D.C. National Demolition Association

I.S.E.E. International Society of Explosive Engineers

O.S.H. Occupational Safety and Health