Συμμετοχή της DEMCON στο έργο Κατεδάφισης του Ινστιτούτου Ερευνών JAMES K. DOBBS Memphis, Tenessee, USA.