Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αποξήλωση και αποκομιδή προς ανακύκλωση μεταλλικών κερκίδων περιμετρικά της κεντρικής πισίνας των κολυμβητικών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για 3 μεταλλικές κατασκευές διαφορετικών διαστάσεων οι οποίες διατάσσονται στις 3 πλευρές της κεντρικής πισίνας

Προηγείται η διακοπή όλων των δικτύων ΟΚΩ (ηλ. ρεύματος) που έχουν σχέση με την κερκίδα λόγω των φωτεινών πινάκων που εδράζονται πάνω της. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του γερανού αφαιρούνται οι φωτεινοί πίνακες και εναποτίθενται σε προδιαγεγραμμένο χώρο.

Η εργασία θα γίνει από εξουσιοδοτημένο & πεπειραμένο προσωπικό με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (συσκευές οξυακετυλενίου κλπ.) το οποίο θα τεμαχίσει την κατασκευή κατά πλάτος και στα απαιτούμενα σημεία έτσι ώστε να δημιουργηθούν ανεξάρτητα τμήματα.

Το κάθε κομμάτι μετά την αποκοπή του θα αναρτάται με κατάλληλους ιμάντες από γερανό ικανότητος 350 ΤΝ+ ο οποίος θα έχει σταθμεύσει στο χώρο που έχει οριστεί από πριν. Σημειωτέων τα κιγκλιδώματα και τα καθίσματα παραμένουν πάνω στο ανεξάρτητο κομμάτι προσδίδοντας σταθερότητα και ασφάλεια κατά τη μεταφορά του (σαμπάνιασμα).

Μετά την ανάρτηση του το κομμάτι θα εναποτίθεται στο έδαφος και συγκεκριμένα στην πλατεία πίσω από την κερκίδα. Εκεί θα αποξηλώνονται αρχικά τα κιγκλιδώματα και τα καθίσματα και στη συνέχεια τα πατώματα από μοριοσανίδα αφήνοντας «γυμνή» την κυρίως μεταλλική κατασκευή.

Στη συνέχεια εκσκαφέας με προσαρτημένο ειδικό υδραυλικό «ψαλίδι» θα αναλαμβάνει να τεμαχίσει την κυρίως μεταλλική κατασκευή σε μικρότερα κομμάτια τα οποία οδηγούνται σε νόμιμους αποδέκτες για ανακύκλωση.

Σύνολο tonnage μεταλλικής κατασκευής προς αποξήλωση: 650+ TN