Ελεγχόμενη κατεδάφιση στο κέντρο της Αθήνας. Κτίριο ΝΑΤ