ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  – ABO WIND

Χωματουργικές εργασίες & εργασίες καθαίρεσης 40 κτηρίων σε έκταση 820 στρεμμάτων για την ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 38MW

Κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών υλών, υδατόπυργου ύψους 25μ

Σε ένα οικόπεδο με συνολική έκταση 820.000 τετραγωνικών μέτρων (m2) 4 φωτοβολταϊκοί σταθμοί πρόκειται να κατασκευαστούν με συνολική ισχύ 38 MWp. Τα καθήκοντα της Demcon περιελάμβαναν αρχικά τη συλλογή, την απομάκρυνση, τη συσκευασία και την τελική διάθεση των υλικών συσκευασμένων, τα οποία αποδείχθηκαν πάνω από 600 τόνους. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες κατεδάφισης μαζί με τα χωματουργικά έργα και την προμήθεια υλικού. Πάνω από 40 κτίρια έπρεπε να κατεδαφιστούν συμβατικά και σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε η χρήση εκρηκτικών για ελεγχόμενη κατεδάφιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το είδος των εκρηκτικών που χρησιμοποιήθηκαν είχε ταχύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τα συμβατικά και ταυτόχρονα δεν υπήρχε κύμα εκρήξεων. Χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 40 οχήματα (μηχανήματα έργου) και το ανθρώπινο δυναμικό έφθασε σε 60 άτομα που εργάζονταν για 6 συνεχείς μήνες. Συνολικά κατεδαφίστηκαν και ανακυκλώθηκαν 80000 κυβικά μέτρα (m3) σκυροδέματος ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 150000 κυβικά μέτρα (m3) χωματουργικών έργων που περιελάμβαναν ανασκαφή, μεταφορά και ισοπέδωση υλικού. Επίσης εκτεταμένο δίκτυο δρόμων και καναλιών ανασκάφθηκε και επιχωματώθηκε.