Οι επιχειρήσεις που δείχνουν τον «πράσινο» δρόμο προς την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία,

βραβεύτηκαν στα Environmental Awards 2020

Τα Environmental Awards 2020 στην 6η τους διοργάνωση ανέδειξαν και επιβράβευσαν καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες για την προστασία του Περιβάλλοντος, καθώς και καινοτόμα «πράσινα» έργα, τεχνολογίες ή προγράμματα, που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης. Οι νικητές είχαν την ευκαιρία να κάνουν δηλώσεις και να φωτογραφηθούν με τα βραβεία τους την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020, στο House 124 στο Χαλάνδρι, όπου λήφθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων Δρ. Κάτια Λαζαρίδη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Γεωγραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, μεταξύ άλλων επισήμανε στη δήλωσή της τη σημασία των «πράσινων» πρωτοβουλιών από εταιρείες, ενώ σημείωσε ότι οι διακρίσεις τους δεν καταγράφονται ως απλές επιτυχίες, αλλά συνιστούν μια ευκαιρία βελτίωσης και ανάπτυξης. Τέλος, υπογράμμισε ότι η προστασία του Περιβάλλοντος ισοδυναμεί με κερδοφορία των επιχειρήσεων, καθώς μειώνονται η σπατάλη, το κόστος διαχείρισης αποβλήτων μέσω  της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και βελτιώνεται η δημόσια εικόνα της επιχείρησης, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τη διοίκηση και την ευρύτερη κοινωνία.

Η DEMCON βραβεύτηκε  με ασημένιο βραβείο στην κατηγορία/υποκατηγορία «Διαχείριση Αποβλήτων/Ανακύκλωση-Επαναχρησιμοποίηση των Αποβλήτων.

GOLD : LIFE RE-WEEE: Πρόληψη Παραγωγής & Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στο πλαίσιο της κυκλικής Οικονομίας / Πρακτική Εφαρμογή στην Ελλάδα.

GOLD : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.: Πρότυπο πρόγραμμα διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ).

GOLD : Coca-Cola Τρία Έψιλον: Σχηματάρι Mega-Plant_Zero Landfill Plant.

SILVER : DEMCON: ΤΑ ΜΠΑΖΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ … ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΑΖΑ.

BRONZE  : Goody’s Burger House Sustainable Packaging.

Προτεραιότητα για τη D E M C O N είναι η διαχείριση των  Αποβλήτων και των υλικών που προκύπτουν από κάθε κατεδάφιση, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας επιτυγχάνουμε Ανακύκλωση σχεδόν όλων των υλικών συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος αποκλείοντας την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων από οικοδομικές εργασίες , επιδεικνύοντας έμπρακτα σεβασμό τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους συνανθρώπους μας.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) είναι σχεδιασμός που στοχεύει στη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται κατά τη διάρκεια του έργου και στην ορθολογική εκμετάλλευσή τους και μετά τη διάθεσή τους. Με αυτόν τον τρόπο, εξαλείφονται οι ποσότητες αποβλήτων που θα κατέληγαν σε μη ελεγχόμενη και μη συμμορφούμενη διαχείριση με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους. Το μεγαλύτερο μέρος των εκσκαφών-ανεγέρσεων -κατεδαφίσεων -αποκομιδών μεταποιείται από κινητό εξοπλισμό στο έργο και καταλήγει σε επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες μεταφέρονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και σε άλλους οργανισμούς που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Οι αρχές της περιβαλλοντικής και βιώσιμης ηθικής της DEMCON απαιτούν την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων από την κατεδάφιση για την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμης ανάπτυξης.

Με αυτό τον τρόπο μπορούν να επιτευχθούν τα εξής:

  • Πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους, των υπόγειων υδάτων και της ατμόσφαιρας.
  • Προμήθεια υλικών από τη γη αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η διατήρηση αποθεμάτων (ειδικά σπάνια και μη ανανεώσιμα υλικά).
  • Πρόληψη της αισθητικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η DEMCON προωθεί την ανακύκλωση (τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου κατεδάφισης) των απορριμμάτων που προκύπτουν, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς νόμους σχετικά με την προστασία του εδάφους και των υδάτων, τις εκπομπές στον αέρα, τον έλεγχο του θορύβου και τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων. Η διαδικασία ανακύκλωσης επιτυγχάνεται μέσω του κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού που διαθέτει η εταιρεία, καθώς και του επιστημονικά καταρτισμένου και ειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας.

Η Εταιρεία DEMCON LTD DEMOLITION, το 2017, ανέλαβε τις εργασίες κατεδάφισης/καθαίρεσης  και διαχείρισης των προκυπτόντων υλικών/αποβλήτων ανακαινιζόμενου/αναβαθμιζόμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην Δασιά Κέρκυρας. Στόχος η άρτια τεχνικά και ασφαλής εκτέλεση του, ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων/οχλήσεων και η αειφορική διαχείριση των παραγώγων. Πρόκληση η εκτέλεση του έργου και η εσωτερική διαχείριση των παραγώγων σε αστική περιοχή με τουριστικά καταλύματα και ακτή κολύμβησης, εν μέσω τουριστικής περιόδου. Με κατάλληλο σχεδιασμό υλοποιήθηκε το έργο χωρίς αναστολή/όχληση των παρακείμενων δραστηριοτήτων, με ελαχιστοποίηση των εκπομπών, μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης/αξιοποίησης/ανακύκλωσης υλικών/αποβλήτων και δωρεάν παραγωγή/διάθεση 22.000 τόνων αδρανών υλικών για τις ανάγκες του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.