Το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό που στελεχώνει την DEMCON, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της αποτελεσματικότητας της.

Η οργανωτική δομή της συμβαδίζει με τα σύγχρονα πρότυπα και προωθεί βασικά στοιχεία ανάπτυξης όπως:

 • Ευελιξία, ώστε να διασφαλίζεται η ανταπόκριση στις ειδικές απαιτήσεις των τεχνικών έργων και η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Ομαδικότητα, με στόχο τη διατμηματική συνεργασία και τον άρτιο συντονισμό ενεργειών.

Επενδύει στο εργατικό προσωπικό της, κάνοντας συχνά επιμορφωτικά σεμινάρια τόσο σε νέες τεχνικές όσο και στα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.

Σήμερα, η DEMCON αναπτύσσεται διαρκώς και δραστηριοποιείται τόσο στον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα απασχολώντας τις παρακάτω ειδικότητες εργαζομένων:

 1. Πολιτικούς Μηχανικούς
 2. Τοπογράφους Μηχανικούς
 3. Εργοδηγούς
 4. Χειριστές Μηχανημάτων
 5. Εναερίτες κατεδαφιστές
 6. Εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό
 7. Τμήμα Διοίκησης
 8. Τμήμα Λογιστηρίου
 9. Γραμματειακό προσωπικό