С МИСЪЛ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Европейска награда за добра професионална практика за 2006 г.

ДЕМКОН работи с високи стандарти за професионална безопасност при работа, като всички проекти по разрушаване се извършват в съответствие с действащото законодателство, а всички отпадъци се рециклират съобразно изискванията за опазване на околната среда. Всеки служител е обучен да изпълнява задълженията си по правилен и ефективен начин, като полага грижа за защита както на себе си, така и на своите колеги.

ДЕМКОН е придобил опит в престижни проекти, с висока степен на опасност

Проектите, изпълнени от ДЕМКОН показват напълно гарантирани резултати.

Международната организация за професионална безопасност (NADC) награди ДЕМКОН за спазване на мерките за безопасност във всеки един проект със Сертификат за отлични постижения и Сертификат за високи стандарти в практиката през 2005 г.

ДЕМКОН участва в Европейския конкурс, проведен от Европейската агенция за професионална безопасност [OSH]. Журито на [OSH] счита, че ДЕМКОН ясно демонстрира как могат да се предприемат действия за предотвратяване на рисковете на работното място и да се образоват работещите в тази област. Европейската награда за добра практика от 2006 г. е едно почетно отличие, което ни кара да се развиваме с по-голяма увереност и по-голяма скорост.

Международната организиция на инженерите, работещи с експлозиви (ISEE) е организация, обединяваща членове от целия свят. ДЕМКОН e член на ISEE от 2000 г.