Η DEMCON έχει κερδίσει τιμητικές διακρίσεις για την ενεργό συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς για την τήρηση των Κανόνων Ασφαλείας στην Εργασία και την Επιτυχημένη Εκτέλεση Σύνθετων Έργων.

Η εμπειρία της εταιρίας σε έργα διεθνούς κύρους και υψηλού βαθμού επικινδυνότητας κέρδισε ευρεία αναγνωρισιμότητα και πλέον τα έργα της DEMCON αποτελούν απόλυτη απόδειξη των δυνατοτήτων της.

Κατέχουμε την απαραίτητη πιστοποίηση για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία από διεθνείς οργανισμούς.

Κάτωθι αναφέρουμε τις διακρίσεις της εταιρίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο αναλυτικά:

  • 2005 Τιμητική διάκριση από τον διεθνή οργανισμό N.A.D.C. για την απόλυτη τήρηση των συνθηκών ασφαλείας στην εργασία.
  • 2006 Ευρωπαϊκό Βραβείο Καλής Πρακτικής στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία O.S.H.
  • 2009 Υποψηφιότητα στα Διεθνή Βραβεία Κατεδάφισης Annual Demolition Awards 2009, Amsterdam, Holland για την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός πού σύνθετου έργου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

 

Οι διακρίσεις αυτές, δίνουν ένα ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο στην εταιρία να συνεχίσει δυναμικά στον χώρο των κατεδαφίσεων με σιγουριά και ασφάλεια, καθώς οι πρακτικές της ανταμείβονται.