Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η DEMCON είναι απαραίτητο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των έργων που αναλαμβάνει.

Χρησιμοποιώντας μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, εισάγει νέες τεχνικές στο χώρο που την καθιστούν πρωτοπόρα τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στον παγκόσμιο.

Τα μηχανήματα που απασχολεί η εταιρία ανάλογα κάθε φορά με τις απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες συνθήκες των έργων που αναλαμβάνει για την ορθή εκτέλεση των εργασιών είναι τα ακόλουθα:

  • Ερπυστριοφόρα τσάπα με Pulverizer
  • Ερπυστριοφόρα τσάπα με σφυρί και κουβά
  • Ερπυστριοφόρα bobcats με μαχαίρια διάνοιξης και ειδικούς κάδους
  • Mini τσαπάκια
  • Σπαστήρες
  • Shredders
  • Φορτηγά
  • Αεροσυμπιεστές
  • Cannon Fog
  • Τριαξονικό επιταχυνσιόμετρο-MR3000C