aed

Διακρίσεις

Контакт

DEMCON LTD
Demolition 

 

Teл. +30 2310 582 236
Факс. +30 2310 582 232

Попълни във формуляра по-долу твоите въпроси и коментари, за да получиш отговор

или

се свържи с нас посредством е-мейл на:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Услуги

Списъкът с клиенти на ДЕМКОН се състои от малки и големи предприятия и ние с гордост заявяваме, че всички те получават едно и също ниво на обслужване. Ние работим с всеки един от нашите клиенти от фазата на консултациите до момента, когато съответният проект е завършен и предаден, в съответствие с изискванията.

ДЕМКОН винаги формира и прилага реалистични срокове като винаги изпълнява проектите в рамките на съответния бюджет и график. Нашите екипи се състоят от най-добре обучените, с технически опит и практически умения техници, механици и работници. Ние разчитаме на нашата специализация, така че да създадем организация работните площадки да са безопасни и ефективни, без значение колко сложен или чувствителен характер може да има даден проект.

 • Разрушаване с експлозиви
 • Конвенционално разрушаване
 • Демонтаж
 • Извеждане от експлоатация
 • Изкопни работи и извозване
 • Саниране и геотехнологии
 • Демонтиране на всички инсталации и налично оборудване
 • Археологически проекти
 • Съхраняване на фасади
 • Отстраняване на азбест
 • Машини и съоръжения
 • Консултации
 • Съвместно конвенционално разрушаване и разрушаване с експлозиви
   

  - Една програма по поръчка за разрушаване и извеждане от експлоатация гарантира, че ценните активи ще се запазят, за да се използват за покриване на разходите по проекта.

  - Прави се Оценка на работната площадка, съставя се график, съобразяват се особеностите на съседните парцели, въпросите, свързани с опазване на околната среда, контрола на вибрациите, програмата за рециклиране, въпросите с осъществяването на услуги и управление на движението, ако последното е необходимо.

  - Оценява се текущото състояние на техническото оборудване, като високо образованият и обучен екип за работа с експлозиви, със съответните техническо ноу-хау и опит, подхожда внимателно към всеки един проект, за да минимизира прекъсванията.

  - Разрешават се различни логистични проблеми, които възникват при всеки проект, като пресяване на натрошените материали, демонтаж, контролирано събаряне, опит при работа с експлозиви, съхраняване на фасади, демонтиране на всички инсталации и налично оборудване, работа с дълго рамо.

  ДЕМКОН е единствената експертна компания на Балканите, специализирана в разрушения с експлозиви, с редица успешни проекти, които демонстрират както работа с мащабни индустриални сгради, така и с жилищни постройки в затворени градски пространства, в центровете на градовете, със силози, или с 60-метрови комини в заводски комплекси.

  Ние се гордеем с многото напълно успешни проекти с без нито ЕДИН инцидент или прекъсване.

 • Демонтаж

  - Разрушаване етаж по етаж, включително с използване на дълго рамо, гладко рязане, ако е необходимо, отстраняване на азбест, демонтиране на всички инсталации и налично оборудване.

  - Специално оборудване за демонтиране на стоманобетон, натрошаване и пресяване. Дълго рамо, като VOLVO 280 с мелачка, отделяне на бетон от стомана, рециклиране.

  - Събиране и транспортиране на отпадъци от разрушаването до сертифицирани депа и съоръжения за рециклиране.

  - Извеждане от експлоатация и рециклиране съгласно политиката на компанията.

 • Извеждане от експлоатация

  - Цялостен демонтаж на сграда, със съоръженията и оборудването, като се гарантира, че всички съставни части ще запазят стойността си. Често разходите за извеждане от експлоатация може да се компенсират с продажбата на активите от работната площадка.

  - Поддържане на мрежа от купувачи, които са на разположение на нашите клиенти.

  - Обеззаразяване на съоръженията и оборудването, за да се осигури безопасно повторно използване и препродажба.

  - Допълнителни ползи, като например: спестяване на разходите за обезвреждане, намаляване на разходите за събаряне, приходи от продажбата на оползотворени материали, намаляване на запрашеността във въздуха от азбест, олово и строителен прах.

 • Изкопни работи и извозване на земни маси.

  - Изкопни работи и извозване на земни маси, извозване на отпадъци до сертифицирани депа, когато това е необходимо.

  - Проектиране и монтаж на носещи временни подпори, за извършване на изкопите.

  - Реконструкция на работни площадки, използване на традиционни или биоремедиационни методи.

 • Саниране и геотехнологични методи

  - Разчистване на терени, заравняване, обработка на скрап и изкопни работи по най-ефективния начин, с получаване на най-висока стойност за нашите клиенти.

  - Геотехнологични инженерни техники за справяне със склонове, подземни кухини или нестабилни земни терени.

  - Пълно извеждане от експлоатация.

 • Демонтиране на всички инсталации и налично оборудване

  - Smooth stripping of material, mechanical and electrical services and non-load bearing elements of the building mainly prior to demolition or when the building is to be renovated.
 • Археологически проекти

  - ВЦялостно управление на риска, планиране и сътрудничество между страните по договора, опазване на артефакти или пренасяне и транспортиране на безопасно място.
 • Съхраняване на фасади

  - Премахване на замърсеното покритие.

  - Демонтиране на всички инсталации и оборудване в сградата.

  - Фасадна подпорна схема.

  - Използване на специално оборудване и техника, когато е необходимо за проекта.

  - Разрушаване на конструкцията.

  - Разкопки.

  - Отстраняване на основата на предишната конструкция.

 • Отстраняване на азбест

  - Управление на процедурата по отстраняване и транспортиране на азбест, така че нашият клиент да получи гаранции, че се спазват изискванията на действащата нормативна база.

  - Изготвяне на бюджет.

  - Управление на проект.

  - Съставяне на доклади.

  - Извършване на цялостна услуга по отстраняване на азбест.

 • Оборудване

  - Цялото ни оборудване се предлага под наем, с или без оператор.

  - Възможност да обучение на оператор на клиента.

  - Ние винаги използваме наши собствени машини, така че предлагаме най-добрите условия на работа по отношение на функционалността, здравето и безопасността на персонала. Нашите предложения дават възможност да се спазват графиците и приетия бюджет.

  - Поддържаме партньорска мрежа за предоставяне на машини под наем или за закупуване, в случай че това е необходимо.

 • Консултантски услуги
  - Осигуряване на методология и консултации по съставяне на бюджет по основните елементи на проектите.

  - Инженерна и логистична помощ по въпроси, които може би не са били взети предвид.

  - Цялостно управление на проекта от консултации до предаване на терен, готов за ново застрояване.

Facebook

YouTube